UŽITNÉ INFORMACE

MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY PŘI PŘEPRAVĚ NÁKLADŮ.

1)   Mezinárodní dopravní nákladní list CMR

CMR je přílohou ku smlouvě o mezinárodní přepravě nákladu autodopravou. Pro použití nákladního listu stačí, aby minimálně v jedné ze zemí, mezi kterými se uskutečňuje dodávka, byla přijata Konvence o dohodě mezinárodní přepravy nákladů automobilovou dopravou (CMR).

CMR se vyřízuje ve 3 vyhotoveních: pro odesílatele, přepravce a odběratele.

V nákladním listu jsou uvedené následující informace:

· datum expedice;

· název nákladu;

· údaje přepravce;

· údaje odběratele;

· dodací lhůta.

Dokument podepisují odesílatel a přepravce.

2)   Deklarace EX- 1

 

Je to deklarace pro zboží, které jsou výrobené v krajinách EU a se exportuje za hranice Evropské unie. EX- 1 dává možnost uniknout zaplacení místního DPH. Dokument vyřízují zástupci přepravce nebo výrobce (prodávajícího), mající odpovídající licenci. Deklarace EX- 1 se ověřuje při přechodu hranic Evropské unie.

Deklarace T13)        Deklarace pro doprovod do EU nákladů neevropského původu.

Vyřízuje se zplnomocněnými zástupcem prodávajícího nebo přepravce na celních skladech, na hranice EU, když náklad je přepravovaný pozemní dopravou, a při přepravě leteckou dopravou může být přímo v letadle.

4)   Systém TIR (Transports International Routiers, « mezinárodní silniční přeprava»).

Hlavním cílem systému TIR  je zjednodušení pro přepravců přechod státních hranic, a celním orgánům zemí, kde je schválený tento systém, poskytnout průhledná pravidla práce s tranzitními náklady.

TIR funguje vice než v 50 státech světa. A celní orgány těchto zemí zmocnili pracovat podle tohoto systému vice než 4000 dopravců.

Pravidla fungování systému:

 - náklady při přepravě jsou uzavřené a je vyloučený  kterýkoliv dostup k nim (plomby, speciální kontejnery);

 - náklad ma document Carnet TIR (mezinárodní silniční přepava)

5)    Carnet TIR je dokument, který doprovází náklad při přepravě mezi celnicemi odběratele a odesílatele. Tento dokument se vyřízuje zplnomocněnými organizacemi (na Ukrajině to je asociace automobilových dopravců) a má formu knihy se 4 až 14 lístky. První list není trhací, a vnitřní se odtrhávájí při přechodu další celní hranice.

 

Nyní stále více nákladů jsou přepravované s použitím TIR. Toto urychluje termíny dodávky a znižuje dopravní náklady.

6)   Konosament - nákladní list pro mořskou přepravu

Je to dokument, který doprovází náklad při mořské přepravě.

Funkce a účel konosamentu:

 - potvrzuje ziskání přepravcem nákladu a popis stavu nákladu;

 - funguje jako dopravní nákladní list a document pro nákladání se zbožím;

 - potvrzuje smlouvu o přepravě nákladu;

Konosament je poskytováný přepravcem odesílateli nákladu a svědčí o předání nákladu ku přepavě. Dokument se vyřízuje ve 3 vyhotoveních: pro odesílatele, přepravce a odběratele. Přitom na jednom z vyhotovení musí být razítko se slovem «Originál», a na dvou zbývajících  razítko se slovem «Kopie». Vyhotovení s razítkem «Originál» se zasílá odběrateli a toto poskytuje možnost získat náklad dle tohoto dokumentu.

Údaje, které musí obsahovat konosament:

 - název dopravního prostředku;

· údaje o odběrateli;

· údaje přepravce;

· údaje o odběratele;

- údaje o místě přejímání a nakládání;

- účel nákladu;

- čas a místo vydaní dokumentu;

7) Airwaybill  - letecký dopravní nákladní list.

Je dokumentem pro leteckou dopravu.

Letecký nemůže být dokumentem pro nákladaní se zbožím, a slouží pro potvrzení existence smlouvy o přepravě a předání nákladu přepravci. Na druhé straně nákladní list může mít úlohu celní deklaraci.

Dokument se připravuje odesílatelem nákladu (nebo jeho agentem) podle faktury ve 3 vyhotoveních:

1. Pro přepravce. Je podepsaný odesílatelem a zůstává u přepravce;

2. Pro odběratele. Je podepsaný odesílatelem a přepravcem a zůstává u odběratele;

3. Pro odesílatele. Se poskytuje odesílateli nákladu a potvrzuje dodávku a přijetí nákladu odběratelem.

Údaje které musí obsahovat letecký nákladní list:

 - místa odbavení a příletu;

 - seznam dokumentů, které jsou přílohok k nákladnímu listu;

 - cena nákladu;

 - výše platby za dopravu;

 - datum vyřízení;

Celá odpovědnost za nepřesnost údajů v leteckém nákladním listu nese odesílatel

Druhy nákladních listů:

MAWB: Vyřízuje letecká společnost, document obsahuje informace o agentech nebo o odesílatele v zemi odbavení a v zemi získání nákladu.

HAWB: Vyřízuje agent, document obsahuje úplné informace o odesílateli a odběrateli na základě přiložené k nákladu faktury.

Číslo nákladního listu je vždy unikátní a dle tohoto čísla lze sledovat přemístění nákladu.