GrowWise City Farming: nové výzkumné centrum pro pěstování rostlin při umělém světle

O možnostech, které nabízí LED světelná technika pro pěstování rostlin, zejména zeleniny, v uzavřených prostorách uvnitř měst, jsme na našem portále poprvé psali v souvislosti s americkou pěstitelskou firmou Green Sense Farms a jejími úspěšnými aktivitami.  Pro systematický výzkum v této oblasti otevřela společnost Royal Philips v červenci 2015 v technologickém parku High Tech Campus v nizozemském Eindhovenu výzkumné centrum zvané GrowWise City Farming. Cílem jeho činnosti je nalézat ideální osvětlení, které by u jednotlivých druhů pěstovaných rostlin maximalizovalo výnosy.

Citlivost rostlin na světlo se značně liší od citlivosti lidského oka. Rostliny tudíž využívají světlo o určité vlnové délce mnohem efektivněji a různým způsobem reagují na různé kombinace vlnových délek. Společnost Philips se těmito otázkami zabývá již od roku 1936. Až nástup LED technologií však umožnil jemně ladit „světelné recepty“ na míru potřebám konkrétních rostlin.

Výzkumné středisko GrowWise City Farming (viz fotodokumentace) obsahuje čtyři vrstvy polic pro pěstování rostlin o celkové ploše 234 m², čímž se řadí mezi největší svého druhu na světě. Jeho činnost se soustředí na optimální osvětlení pro pěstování listové zeleniny, jahod a bylinek. Jiné směry výzkumu budou pro změnu hledat vhodné způsoby pěstování pšenice a brambor v uzavřených prostorách.


 

Prostory výzkumného centra jsou sterilní a dokonale oddělené od okolního ovzduší a denního světla. Jsou zde instalovány plně adaptovatelné světelné systémy, obsahující LED světelné zdroje v barvě modré, červené a dalece červené (anglicky: „far red“), tj. světlo o vlnové délce 710 – 850 nm na hranici červené a infračervené. Tyto světelné zdroje byly vyvinuty speciálně pro potřebu pěstování rostlin a umožňují vytvářet individuální „recepty na růst“ pro každý konkrétní druh plodin nebo požadavky konkrétního pěstitele. Protože tyto LED zdroje produkují málo tepla, mohou být umístěny blíže k rostlinám v optimální poloze, která zajistí celkové a rovnoměrné osvětlení každé z nich.

Výsledkem budou rostlinné produkty s lepší chutí a efektivnějším způsobem pěstování bez potřeby pesticidů.

Potřeba sledovat možnosti efektivního pěstování rostlin v uzavřených prostorách v městech je vyvolána současnou situací, kdy podle odhadů OSN vzroste světová populace do roku 2050 ze současných cca 7,1 mld. lidí o další 2,5 mld. lidí, přičemž 80 % obyvatel naší planety bude žít ve městech. Zemědělská půda, která je k dispozici, je přitom již z 80 % obdělávána. Úrodu navíc stále více ohrožují zhoršující se výkyvy počasí na Zemi.