Fixační materiály ve floristice

Pro dokonalé zpracování floristických aranžmá se neobejdeme bez pomocných materiálů. Mezi ně se také řadí různé druhy lepidel, fixační pásky, lepicí hmoty a podobně. Jsou velmi důležitými pomocníky. Pokud použijeme nesprávný typ fixačního materiálu, může výsledná práce na špatné volbě ztroskotat a nepomůže nám ani perfektní technika.

Při tvorbě dekorace musíme mít na paměti, že zákazník s ní bude manipulovat (minimálně při převozu). I aranžmá určená pro výzdobu v rámci slavnostních příležitostí nebo komerčních interiérů jsou vystavena určité zátěži (změna teploty, fluktuace lidí, povětrnostní podmínky apod.). Všem případným vlivům by správně a kvalitně vytvořená dekorace měla odolat minimálně po dobu, kdy má plnit svou funkci.

Dekoracím dodávají přidanou hodnotu různé formy zpracování jak suchých, tak živých rostlin. Dalším způsobem, jak se odlišit a podpořit originalitu výsledného produktu, jsou varianty konstrukcí a přízdob, které si můžeme sami vyrobit. Díky neomezené lidské fantazii lze zpracovávat materiály, které najdeme v přírodě, nebo využít i „odpadové“ materiály jako například plasty, starý papír, zbytky látek apod. Proto si musíme vždy velmi dobře promyslet, jaký druh fixačního materiálu použijeme.