Exotické rostliny v našich domovech

Palma je tak různorodá, nalezneme pro ni stanoviště v každé místnosti interiéru či ve venkovních, zahradních, zimních zahradách a jiných stanovištích. Palmy rostou v mnoha oblastech na Zemi, v hustých deštných pralesích, setkáme se s nimi na pobřežích, ale i ve vysokohorských polohách tropů a subtropů. S oblibou se pěstují uměle ve sklenících a květinových okenních výklencích a vitrínách, ve vnitřních prostorech domů, kde však mají velkou konkurenci v ostatních pokojových rostlinách.

Již odedávna byly palmy považovány za zvláštní a exotické rostliny. Už v 18. století byly palmy zařazeny do samostatné třídy, která byla pojmenována švédským botanikem, přírodovědcem a zakladatelem systematické botaniky Carlem Linné Principes. Díky tomu byly palmy označeny jako velmi elegantní rostliny ušlechtilého vzrůstu, které se vyznačují krásnými, sytě zelenými listy a mnohé mají impozantní vzhled. Palmy jsou exkluzivní příslušnice rostlinné říše a je plně vystihnuta jejich výjimečnost.

Palmy se propůjčují prostoru, stojí-li samostatně, exotickou malebnost dálek a i samy o sobě působí zvláštním kouzlem. Dnes již tvoří palmy v rostlinném systému samostatnou skupinu a je po celém světe známa jejich krása, malebnost a jedinečná nápadnost. Jelikož je palma tak různorodá, nalezneme pro ni stanoviště v každé místnosti interiéru či ve venkovních, zahradních, zimních zahradách a jiných stanovištích. Palmy rostou v mnoha oblastech na Zemi, v hustých deštných pralesích, setkáme se s nimi na pobřežích, ale i ve vysokohorských polohách tropů a subtropů. S oblibou se pěstují uměle ve sklenících a květinových okenních výklencích a vitrínách, ve vnitřních prostorech domů, kde však mají velkou konkurenci v ostatních pokojových rostlinách.

Pokud se rozhodneme pěstovat palmy doma jako pokojové rostliny, nesmíme nikdy zapomenout na to, že jim nemůžeme poskytnout stejně příznivé podmínky, jako mají ve své domovině, kde rostou ve volné přírodě nebo jako okrasné či užitkové rostliny. Zde je velmi důležitá správná zálivka palem, neboť v přírodě palmy zalévá déšť a jen málokdy po takovém zalití zůstane půda přelitá a zamokřená, protože v tomto případě se vláha obvykle vsákne do hloubky země. Totiž nadměrné zamokření palmám škodí, neboť pak se k jejím kořenům nemůže dostat vzduch a kořeny se tak dusí. Díky tomu pak odumírají či hnijí.

Substrát je pro palmy velmi důležitý a musíme se řídit několika zásadními pravidly. Jedno z nejdůležitějších je to, že substrát musí palmu upevnit v květináči, dále musí umožnit přístup vzduchu ke kořenům a poskytnout dostatek živin a vody, nutných k životu palmy. Avšak ne všechny palmy mají rády stejný substrát, ale všeobecně nejsou palmy nikterak náročné a nemají téměř žádné speciální nároky. Postačí jim lehčí půdy, neboť palmy jsou až na několik výjimek velmi citlivé na přemokření a stojatou vodu u kořenů. Nejlépe se palmám daří v předem připraveném substrátu pro palmy, které seženete v každém lepším obchodě se zahradnickými potřebami. Je sice trošku dražší než obyčejná zemina, ale máme jistotu, že substrát svým složením odpovídá nárokům palem a nemusíme dále přidávat žádné jiné hnojivo. Do substrátu ale také můžeme přidat trochu písku, chlévský hnůj či vyzrálý kompost.

​Nádoby, do kterých palmy umísťujeme, také musejí splňovat nějaké kritéria. Musejí mít dobrou průlinčivost vody a dostačující velký drenážní otvor. Svrchní otvor květináče či nádoby a její tvar a velikost musejí odpovídat stáří a velikosti palmy. Doporučují se nádoby, které vynášíme ven, keramické, hliněné, kameninové nebo i dřevěné, naopak se nedoporučují nádoby z plastu. Květináčů můžeme mít také několik druhů. Typický květináč pro palmy je úzký a vysoký, ten je určený pro palmy s dlouhým kůlovitým kořenem. Květináče s horním okrajem stejně tak širokým jako vysokým se doporučují pro palmy, které mají povrchové, do plochy rozrůstající se kořeny. Široké nádoby vyžadují ty palmy, které vytvářejí hojnost výhonků z pupenů. A to je teprve jen začátek toho, co nás při pěstování palem čeká.